CENTRUM EDUKACYJNE

Z myślą o osiągnięciu jak największych korzyści intelektualnych, w ciągu ostatnich 15 lat, stale usprawniam system nauczania siebie i innych. Do tej pory wydawało mi się, że praca indywidualna jest najlepszą z możliwych form edukacyjnych. Najprawdopodobniej się myliłem. Po przeprowadzeniu setek godzin zajęć w różnych konfiguracjach oraz formach przed moimi oczami pojawił się pewien wzorzec.

Praca jeden na jeden, o ile w ogóle posiada jakieś wady, daje przede wszystkim wiele korzyści. Uwagę i czas poświęca się tylko jednej osobie. Ma się również ogromne pole manewrowe do poznania swojego podopiecznego - co niewątpliwie jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za tym, by ją praktykować. Swoboda podczas takich zajęć sprawia, że wiedza absorbowana przez moich podopiecznych jest dla nich lekka. Dostosowywanie tempa i rodzaju materiału nie zniechęca ich do dalszej nauki. Powiedziałbym, iż wręcz przeciwnie. Zachęca do pracy i wykształca w ten sposób przedsiębiorczość. Efekt ten widoczny jest jednak po kilku latach pracy...

Forma grupowa (ponad 10 osób) uczy przede wszystkim kooperacji. Poza tym łatwiej jest żyć w społeczeństwie, które prócz jednostek, rozumie potrzeby wszystkich swoich członków. Nie jest to jednak proste, ponieważ każdy z nas jest inny. To znaczy, że posiada unikalną dla całego gatunku ludzkiego specyfikę. Dzięki temu może wnosić swoją wyjątkowość w codzienność takiej grupy i dzielić się indywidualnymi talentami z pozostałymi.

Znajdując równowagę pomiędzy pracą indywidualną i grupową proponuję pracę półgrupową czy jeżeli ktoś woli pół indywidualną. Gdy mam do czynienia z ilością od 3-5 osób praca przebiega rewelacyjnie. Zaraz pokrótce opiszę jakie są benefity wynikające z tego rodzaju współpracy. W pierwszej kolejności jednak powinienem powiedzieć o czynnikach jakie mają korzystny wpływ na te formę zajęć. By praca taka była rzeczywiście bardziej owocna i efektywna, niż we wcześniej wymienionych postaciach, powinny być klarowne dla każdego pewne zasady. Nie chodzi tu jednak o prawa, które w jakikolwiek sposób mają coś lub kogoś regulować, a raczej o wzajemny szacunek. 

1. Wszyscy muszą reprezentować ten sam poziom posiadanej wiedzy i zbliżone umiejętności.

2. Wszyscy muszą być świadomi, że popełniane błędy na moich zajęciach są respektowane.

3. Wszyscy muszą wiedzieć, że w trakcie każdej lekcji, nikt nie jest poddawany ocenie.

4. Wszyscy mają prawo do wyrażania własnej opinii i będą przy tym wysłuchani.

5. Wszyscy wychodzą z dobrym humorem.

 

Przy znajomości powyższych reguł, nie ma znaczenia wiek, płeć, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Wyniki egzaminów przy takiej pracy są wyższe. Zadowolenie podopiecznych i przyjemność czerpana z zajęć oraz przyswajania wiedzy również. Podczas takiego rytmu pracy, uruchamiają się w nas procesy samorealizacji, które są pobudzone przez fantomową konkurencję. Ponadto każdy w takiej grupie wzajemnie się wspiera. Nie ruszamy dalej z materiałem, gdy ktoś czegoś nie zrozumie. Zajęcia są prowadzone m.in. w postaci wykładów, prezentacji, quizów i rozmów. Przykładam jednak nacisk na tłumaczenie danego tematu w relacji uczeń-uczeń. Daje to średnio 12 razy lepsze efekty.

EFEKTY:

10x WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 

KIEDY:

PN-PT: 16-18, 18-20

CENA:

400 PLN / MIESIĄC / 1 OS.

FORMA:

3-5 OSÓB

MIEJSCE:

MAŁA UCZELNIA

OFERTA INDYWIDUALNA

Czy to oznacza, że całkowicie zaprzestałem pracy indywidualnej? Niekoniecznie. Po prostu po analizie różnych form prowadzenia zajęć, doszedłem do wniosku, że można osiągnąć więcej. Niemniej jednak praca indywidualna w dalszym ciągu jest rodzajem pracy, w którym można osiągnąć każdy zamierzony cel. W związku z tym, osobom, do których nie trafiły moje argumenty lub mają inne potrzeby, w dalszym ciągu oferuję możliwość współpracy.

Zdaję sobie sprawę, z odmiennych stylów nauki. Niemniej jednak z doświadczenia i obserwacji wiem, że bioróżnorodność jaką zafundowała nam ewolucja, to klucz do rozwinięcia szczęśliwego i bezpiecznego społeczeństwa. Zachęcam, zatem do znalezienia kompana dla swojej pociechy. Po pierwsze jest to wtedy atrakcyjniejsze cenowo. Po drugie, umiejętność współpracy z drugą osobą jest i w niedalekiej przyszłości będzie coraz to istotniejszą cechą na rynku pracy.

FORMA:

INDYWIDUALNA

CENA:

800 PLN / MIESIĄC

KIEDY:

WYBRANE 2h / TYDZ.

EFEKTY:

OSIĄGNIĘTE CELE 

MIEJSCE:

MAŁA UCZELNIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj współpracy, którego czasem się podejmuję. Dlaczego tylko czasem? Ponieważ nie jest on korzystny dla żadnej ze stron. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju przygotowaniach do kartkówek, sprawdzianów, egzaminów, kolokwiów i innych form sprawdzania wiedzy, mających rzekomo na celu zweryfikowanie naszych umiejętności. Zdarza się bowiem, że komuś wszystko idzie dobrze, ale w pewnym momencie potyka mu się noga i zaczyna kuleć.

Jest to najczęściej przyczyną zniechęcenia do dalszej pracy i rozwoju. Brak odpowiedniego wsparcia ma wtedy ogromne znaczenie dla dalszego procesu edukacji. Niemniej jednak takich przypadków jest mało. Są różne inne powody, dla których dochodzi do takich sytuacji, aczkolwiek każdy z nas jest raczej ich świadom, a ja dowiaduję się tego zawsze podczas zajęć. W każdym przypadku, o ile będę miał taką możliwość czasową, podejmę się wyzwania.

Godzina takich zajęć jest wtedy dużo wyżej płatna. Na wstępie napisałem, że taki układ nie jest dla nikogo korzystny. Z mojej strony to zawsze jest poświęcony czas na zajęcia sprawiające mi ogromną radość, ale odbierają też te chwile, które mógłbym spędzić z rodziną. Pod każdym względem jednak zachęcam do pracy długoterminowej, ponieważ warto inwestować w edukację i rozwój siebie oraz swoich pociech. Wiele rzeczy przychodzi nam wtedy po prostu łatwiej.

FORMA:

DOWOLNA

CENA:

150 PLN / h

KIEDY:

GDY ZAJDZIE POTRZEBA

EFEKTY:

ZALEŻNE OD ASPIRACJI 

MIEJSCE:

MAŁA UCZELNIA